Konkurso „Kalėdinis laiškas“ taisyklės

1. ORGANIZATORIUS IR KONKURSO OBJEKTAS „Imaginarium S.A“ (toliau – „IMAGINARIUM”) rengia konkursą „Kalėdinio laiško konkursas“ (toliau – „KONKURSAS“).

2. TERITORIJA, KURIOJE RENGIAMAS IR REKLAMUOJAMAS KONKURSAS apima šalis, kuriose parduodami šio prekės ženklo gaminiai (Ispanija, Andora, Portugalija, Italija, Vokietija, Honkongas, Šveicarija, Olandija, Rusija, Meksika, Graikija, Izraelis, Bulgarija, Argentina, Urugvajus, Peru, Kolumbija, Lenkija, Latvija)

3. DALYVAVIMO LAIKOTARPIS Dalyvavimo KONKURSE laikotarpis prasideda 2016 m. gruodžio 1 d., o baigiasi 2016 m. gruodžio 20 d. (imtinai).

4. KONKURSO INFORMACIJA Konkurso naujienos šiuo laikotarpiu bus pranešamos kiekvienos šalies „Imaginarium“ fanų „Facebook“ puslapyje.

5. DALYVAUTI KONKURSE GALINTYS ASMENYS IR KONKURSO TVARKA Norint dalyvauti KONKURSE, būtina atitikti šiuos reikalavimus: Atsiųsti nuskenuotą dekoruotą vaiko kalėdinį laišką (arba laiško nuotrauką) elektroninio pašto adresu imaginariumxmas@imaginarium.es arba „Whatsapp“ telefonu +34 676 600 006, nurodant savo vaiko vardą, pavardę, šalį ir amžių. Iš visų dalyvių, „Imaginarium“ komisija išrinks 3 originaliausius ir kūrybingiausius laiškus, kurie geriausiai perteikia konkurso tikslą: dekoruotas kalėdinis laiškas su geriausiais norais ir daugybe spalvų.

Laimėtojas bus išrinktas kiekvienoje iš šių kategorijų:

1. Mažųjų kategorija: iki 4 metų

2. Jaunesniųjų kategorija: 4–6 metų

3. Vyresniųjų kategorija: vyresni nei 6 metų

Konkurse negali dalyvauti įmonių, kurios priklauso „IMAGINARIUM, S.A.“ grupei, darbuotojai. Visi konkurso dalyviai supranta ir sutinka, kad „IMAGINARIUM“ neatsako už jokius nuostolius ar pažeidimus, kuriuos gali sukelti komunikacijos trikdžiai ar už kitus trūkumus ar klaidas, kilusias dėl transporto problemų ne dėl „IMAGINARIUM“ kaltės.

6. PRIZAS Trys nugalėtojai gaus 150 € vertės čekį „Imaginarium“ prekėms. Prizai yra asmeniniai ir neperleidžiami kitiems asmenims. Juos būtina panaudoti per laikotarpį nuo 2016 m. gruodžio 22 d. iki 2017 m. kovo 31 d. Čekiai jokiais atvejais negali būti išpirkti, iškeisti į pinigus, pakeisti ar kaip nors kompensuoti. „Imaginarium“ turi teisę savo nuožiūra pakeisti pradinį prizą į kitą tos pačios ar didesnės vertės panašų ar panašių savybių prizą.

7. PRANEŠIMAS LAIMĖTOJAMS Iš visų KONKURSO dalyvių bus išrinkti 3 laimėtojai – po vieną kiekvienoje 5 punkte nurodytoje kategorijoje. – 2016 m. gruodžio 21 d. laimėtojai bus paskelbti „Imaginarium“ klubo puslapyje http://my.imaginarium.es/club/concursos/xmas-letter/. Su jais bus susisiekta per 7 kalendorines dienas tuo pačiu būdu kaip ir dalyvavimo metu: elektroniniu paštu arba „Whatsapp“. – Laimėtojai turi priimti prizus iki 2016 m. gruodžio 31 d. imtinai. Jei iki šios datos negausime jokio atsakymo iš laimėtojo, prizas bus perduotas sekančiam finalistui. Konkurso nugalėtojai sutinka ir leidžia, kad jų vardai, pavardės, gyvenamosios vietos ir laimėti prizai būtų viešinami „Imaginarium“ svetainėje ar kitose komercinėse, viešose ar žiniasklaidos priemonėse, kurias naudotų „IMAGINARIUM“ ar bet kuri kita „IMAGINARIUM“ grupės įmonė informaciniais tikslais ir įvykusio konkurso rezultatams skelbti. Be to, prizo laimėtojai sutinka ir įsipareigoja, jei to reikalautų „IMAGINARIUM“, pateikti asmeninę nuotrauką ir sutikti, kad būtų padaryta viena ar kelios nuotraukos su vieninteliu tikslu paviešinti minėtą konkursą.

8. TEISIŲ PERDAVIMAS KONKURSO dalyviai 5 metams perduoda „IMAGINARIUM“ visas esamas ar galinčias atsirasti dėl vaizdo įrašų, paskelbtų su jau minėtu saitažodžiu (ar atsiųstų per „Whatsapp“) intelektinės ar pramoninės nuosavybės teises dėl dalyvavimo šiame konkurse. „IMAGINARIUM“ gali laisvai naudoti šias nuotraukas savo interneto svetainėse ar kitose komercinėse, viešose ar žiniasklaidos priemonėse, kurias naudotų „IMAGINARIUM“ ar bet kuri „IMAGINARIUM“ grupės įmonė tiek internete, tiek neprisijungus.

9.- IŠLYGOS IR APRIBOJIMAI „IMAGINARIUM“ pasilieka teisę neregistruoti dalyvių, kurių duomenys yra neišsamūs arba jei dalyviai neatitinka dalyvavimo konkurse reikalavimų. „IMAGINARIUM“ turi teisę atlikti pakeitimus, kurie užtikrintų sėkmingą KONKURSO vykdymą atsiradus pateisinamai priežasčiai arba susidarius force majeure aplinkybėms,dėl kurių būtų neįmanoma įgyvendinti konkurso taip, kaip aprašyta šiose taisyklėse.

10.- SUTIKIMAS Laikoma, kad visi KONKURSO dalyviai sutinka su šiomis taisyklėmis. Asmenys, nesutinkantys su šiomis taisyklėmis, negali dalyvauti KONKURSE.

11.-ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS Remiantis 1999 m. gruodžio 13 d. Asmens duomenų apsaugos įstatymo Nr. 15/1999 nuostatomis, „IMAGINARIUM“ informuoja šio konkurso dalyvius, kad konkurso metu šios įmonės sukaupti ir jai skirti duomenys „IMAGINARIUM“ prisiimant visą atsakomybę bus įtraukti į asmens duomenų bylą, siekiant įvykdyti šį konkursą ir įteikti prizą, o taip pat atnaujinti „IMAGINARIUM“ klubo narių duomenis bei elektroninėmis priemonėmis gauti informaciją apie mūsų klubą, gaminius ir paslaugas arba apie bendradarbiaujančias įmones, kurių veikla yra susijusi su vaikais, laisvalaikiu, kultūra, ne pelno siekiančia veikla ir pan. „IMAGINARIUM“ garantuoja griežtą minėto įstatymo laikymąsi dėl šio konkurso metu surinktų asmens duomenų. Duomenų savininkas bet kuriuo metu turi teisę susipažinti su savo duomenimis, juos pataisyti, atšaukti ar jiems paprieštarauti. Konkurso taisykles ir dalyvius reglamentuoja Ispanijos įstatymai, aiškiai atsisakant bet kokios kitos jurisdikcijos ir paklūstant Saragosos teismų sprendimams. Kilus bet kokių klausimų, susijusių su anksčiau minėtu punktu, galite kreiptis adresu: „IMAGINARIUM, S.A.“, Plataforma Logística PLA-ZA, C/ Osca nº 4, 50197 Saragosa. Tel: 902 214 215