Kalėdinio laiško konkurso taisyklės

 1. Konkurso organizavimas ir tikslas

Imaginarium skelbia konkursą, kuris vadinasi Kalėdinio laiško konkursas. ( toliau KONKURSAS )

 

 1. Teritorinis užmojis ir reklama dalyviams

Konkursas skelbiamas tose šalyse ir miestuose, kuriuose yra Imaginarium parduotuvės, o dalyvauti gali visi šios šalies gyventojai.

 

 1. Konkurso laikotarpis

Kalėdinio laiško konkurso pradžia imtinai – šių metų. Lapkričio 15 diena, o pabaiga š.m. Gruodžio 15diena.

 

 1. Komunikacija

Konkurso komunikacijai, visu laikotarpiu, bus naudojamas Facebook fanų puslapis, Instagram  ir Twitter profilis, bei  Imaginarium blog`as ( dienoraštis ).

 

 1. Konkurso taisyklės

Norint dalyvauti konkurse reikia laikytis žemiau nurodytų taisyklių:

 • Pasidalinti dekoruoto, išpuošto kalėdinio laiško nuotrauka su grotažyme #XmassletterImaginarium. Svarbu po nuotrauka nurodyti savo vardą bei pavardę, šalį ir dalyvio amžių.
 • Sekti Imaginarium Instagramo paskyrą.

Imaginarium teisėjų komanda išrinks net 3 nugalėtojus, kurie geriausiai atitiks konkurso iškeltus tiklsus. t. y. Pasidalins gražiausiai dekoruotu, pačiu spalvingiausiu kalėdiniu laišku, kuriame taip pat, nepamirš palinkėti gražių ir jaukių švenčių.

Laimėtojai bus išrinkti šiose kategorijose:

 1. Vaikų kategorija – vaikai iki 3 metų.
 2. Priešmokyklinukų kategorija – vaikai nuo 3 – 6 metų.
 3. Vyresnėlių kategorija – vaikai nuo 6  metų.

 

Imaginarium parduotuvių tinklui priklausančių bendrovių darbuotojai konkurse dalyvauti negali.

Kiekvienas konkurso dalyvis turi suprasti ir sutikti su tuo, kad parduotuvė Imaginarium neatsako už jokius patirtus nuostolius ar pažeidimus, kurie gali atsirasti dėl komunikacinių trugdžių, taip pat, parduotuvė neatsako už transportavimo klaidas, kurios vyko ne parduotuvės kontrolės ribose.

 

 1. Prizai

Net 3 nugalėtojai ( iš kiekvienos kategorijos po 1 ) laimės 200 eurų vertės dovanų kuponą Imaginarium produkcijai įsigyti.

Prizai yra asmeniniai ir neperleidžiami, jie turi būti atsiimti ir panaudoti nuo 2017 m. Gruodžio 18 d. Iki 2018 m. Kovo 31 d. Dovanų kuponas negali būti keičiamas į pinigus, negalimas ir jo vertės keitimas. Imaginarium pasilieka teisę pakeisti pradinį prizą į kitą tokią pačią ar didesnę vertę turinti, bei tokias pačias savybes atitinkantį prizą, tais atvejais, kai šį keitimą laiko tinkamą ir privalomą.

 

 1. Laimėtojų paskelbimas

Bus išrinkti trys nugalėtojai t. y. Po vieną iš kiekvienos kategorijos. Kategorijos minėtos 5 punkte.

 • Šių metų Gruodžio 18 dieną bus išrinkti nugalėtojai iš visų šalių ir jie bus paskelbti Imanginarium blog`e. Su laimėtojais bus susisiektą per 7 dienas iš Imaginarium Instagram profilio.
 • Laimėtojai turi susisiekti ir atsiimti prizą per 7 dienas nuo laimėtojų paskelbimo dienos, jeigu prizas nėra atsiimamas per tam skirtą laiką jis atitenka kitam konkurso dalyviui.

 

Konkurso laimėtojai turi duoti leidimą viešinti jų vardą, pavardę, bei gyvenamojo miesto/šalies pavadinimą Imaginarium interniatiniame puslapyje, ar bet kurioje kitoje reklamos kampanijoje. Tai svarbu, kad visuomenė žinotų apie konkurso egzistavimą ir jo rezultatus. Taip pat, prizo laimėtojai, gavę ir priimdami prizą, įsipareigoja, jei to reikalauja Imaginarium, pateikti asmeninę nuotrauką ir  ta viena ar kelios nuotraukos būtų naudojamos vieninteliu tikslu –  viešinti minėtą konkursą.

 

 1. Teisių perdavimas

Konkurso dalyviai įsipareigoja 5 metų laikotarpiui perleisti Imaginarium parduotuvei visas teises naudotis konkurso metu įkeltomis nuotraukomis reklaminiams tikslams.

 

 1. Apribojimai

Imaginarium pasilieka teisę atmesti tų dalyvių registraciją, kuri nėra pilnai baigta ar neatitinka konkurso taisyklių, bei visų keliamų reikalavimų. Imaginarium pasilieka teisę daryti pakeitimus, dėl kurių sėkmingai sudaroma konkurencija, kai dėl tam tikrų priežasčių ar dėl force majeure priežasčių, ji negalėjo būti vykdoma taip, kaip aprašyta šiose taisyklėse.

 

 1. Sutikimas

Dalyvavimas konkurse savaime reiškia šių pagrindinių taisyklių pripažinimą. Dalyvis, kuris nesilaiko taisyklių ar nepriima jų kaip tinkamų  bus pašalintas iš  konkurso.

 

 1. Asmeninių duomenų apdorojimas

Imaginarium remiantis Gruodžio 13d. „Organic įstatymu 15/1999“ apie asmeninių duomenų apsaugą informuoja dalyvius, jog jų duomenys bus  saugiai naudojami. Už asmeninių duomenų saugų naudojimą atsako pats Imaginarium. Visi duomenys reikalingi tam, kad dalyviai galėtų būti apdovanoti ir kad galima būtų patikrinti, bei atnaujinti Imaginarium Club narių duomenis. Imaginarium garantuoja griežtą minėto įstatymo laikymąsi šiame konkurse bei surinktų asmens duomenų tvarkingą apdorojimą, o bet kuriuo atveju duomenų savininkas gali naudotis pripažintomis prieigos, ištaisymo, panaikinimo ar prieštaravimo teisėmis.

 

Konkurso taisykles reglamentuoja Ispanijos teisė, o jos dalyviai, aiškiai atsisakydami jokios kitos jurisdikcijos, kreipiasi į Saragosos teismus ir tribunolus.

 

Jei turite klausimų, susijusių su bet kuriuo punktu, minėtu šiose taisyklėse, galite kreiptis:

 

IMAGINARIUM, S.A, Logistics Platform PLA-ZA, C / Osca nº 4, 50197 Zaragoza.

Tel: 902 214 215