Regulamin konkursu na Instagramie #imgclubhappybirthday PL

 1. ORGANIZATOR I PRZEDMIOT KONKURSU

Imaginarium S.A. (zwane dalej „IMAGINARIUM”)  przeprowadzi konkurs pod nazwą #imgclubhappybirthday (zwany dalej KONKURSEM), w celu sprzyjania uczestnictwu i aktywności na międzynarodowym profilu Imaginarium na Instagramie (www.instagram.com/imaginarium) oraz w celu stworzenia grupy fanów wiernych tej marce.

 1. ZAKRES TERYTORIALNY I ZASTOSOWANIA PROMOCJI

KONKURS przeprowadzony zostanie dla użytkowników Instagramu, zamieszkałych w krajach, w których marka jest obecna (Hiszpania, Andora, Portugalia, Włochy, Niemcy, Hongkong, Szwajcaria, Holandia, Rosja, Meksyk, Turcja, Grecja, Izrael, Rumunia, Bułgaria, Argentyna, Urugwaj, Peru, Kolumbia, Polska, Azerbejdżan, Katar, Dubaj, Korea Południowa, Łotwa).

 

 1. ZAKRES CZASOWY

Okres uczestnictwa w KONKURSIE rozpoczyna się 7 kwietnia 2016 roku.

  

 1. OGŁOSZENIE KONKURSU

Niniejszy konkurs ogłaszany będzie przez cały okres jego trwania, za pośrednictwem fanpage Imaginarium na Facebooku odpowiedniego dla każdego kraju, na profilu na Instagramie (www.instagram.com/imaginarium) oraz w miejscu przeznaczonym dla członków Klubu na stronie internetowej Imaginarium danego kraju (www.imaginarium.pl/clubimaginarium).

 1. OSOBY UPRAWNIONE I MECHANIZM KONKURSU

→ INSTAGRAM

Aby wziąć udział w KONKURSIE, uczestnicy powinni:

 • Posiadać konto na Instagramie (profil publiczny, aby Imaginarium mogło wyświetlić zdjęcia)
 • Być fanem @imaginarium na Instagramie
 • 3. Zamieścić zdjęcie własnej twórczości na swoim profilu na Instagramie. Zdjęcie musi być związane z urodzinami dziecka; powinno ono na nim zdmuchiwać świeczki (na zdjęciu mogą pojawić się tylko dzieci lub dzieci z rodzicami), a publikacja musi zawierać hasztag #imgclubhappybirthday.

W KONKURSIE wezmą udział wyłącznie te zdjęcia, których tematyka zgodna będzie z tematyką KONKURSU, i których opis zawierać będzie hashtag #imgclubhappybirthday.

→ WHATSAPP

Również można wziąć udział w konkursie, wysyłając zdjęcie przez Whatsapp pod międzynarodowy numer +34 676 600 006.

W KONKURSIE nie mogą uczestniczyć osoby zatrudnione w spółkach należących do grupy przedsiębiorstw IMAGINARIUM S.A.

Zdjęcia z małoletnimi dziećmi mogą zamieścić na Instagramie wyłącznie ich prawni przedstawiciele (rodzice lub opiekunowie), którzy koniecznie posiadają wyraźne lub dorozumiane upoważnienie oraz rozpoznają każdą reklamację, z wyłączeniem odpowiedzialności organizatora.

Spośród wszystkich uczestników jury Imaginarium wybierze  zdjęcia o najwyższej jakości artystycznej i dobrej rozdzielczości oraz najlepiej odzwierciedlające żądaną tematykę: zdmuchiwanie urodzinowych świeczek.

W konkursie można brać udział przez cały rok, losowanie nagród odbywa się co miesiąc. Pod uwagę będą brane wyłącznie zdjęcia dzieci, które obchodzą urodziny w danym miesiącu.

Każdy użytkownik może uczestniczyć, publikując więcej niż jedno zdjęcie, jednak będzie mógł wygrać tylko jedną nagrodę.

Każdy uczestnik KONKURSU rozumie i akceptuje, że IMAGINARIUM nie jest odpowiedzialne ani nie bierze żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub nieprawidłowości wynikające z zakłóceń komunikacyjnych lub z powodu jakiegokolwiek innego błędu lub zaniedbania związanego z problemami w transporcie, niezależnymi od IMAGINARIUM.

 1. NAGRODA

W każdym miesiącu zostanie wyłoniony 1 zwycięzca. Zwycięzcy otrzymają walizkę: Trvl Organizer Red (66989) lub Trvl Organizer Pink (66988).

Nagrody są osobiste i nie mogą zostać przekazane innym osobom. Nagrody pod żadnym warunkiem nie mogą zostać przekazane w gotówce ani ulec wymianie, zamianie, przekształceniu, czy też stanowić podstawy kompensaty.  Imaginarium zastrzega sobie prawo zmiany początkowej nagrody na inną o tej samej lub wyższej wartości, o tych samych lub podobnych właściwościach, jeżeli uzna to za stosowne.

 1. OGŁOSZENIE ZWYCIĘZCÓW

Spośród wszystkich uczestników KONKURSU zostanie wybrany 1 zwycięzca miesiąca.

 • W trzecim tygodniu każdego miesiąca w publikacji na profilu @imaginarium na Instagramie wymienieni zostaną wszyscy zwycięzcy. Tego samego dnia, zwycięzcy zostaną powiadomieni za pośrednictwem komentarza pod ich zdjęciem, z prośbą o podanie poprawnego adresu poczty elektronicznej. Jeżeli zwycięzcą okaże się uczestnik, który wysłał nam swoje zdjęcie przez Whatsapp, zostanie on poinformowany o wygranej przez Whatsapp, przy czym zostanie także poproszony o podanie ważnego adresu poczty elektronicznej
 • Zwycięzcy dysponują czasem jednego tygodnia od momentu, w którym Imaginarium się z nimi skontaktowało, na podanie ważnego adresu poczty elektronicznej. Jeżeli do tego dnia nie otrzymamy żadnej odpowiedzi ze strony zwycięzcy, nagroda zostanie przyznana kolejnemu finaliście.
 • IMAGINARIUM skontaktuje się ze zwycięzcami telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej najpóźniej do 7 dni kalendarzowych, licząc od ostatniego dnia, do którego należało przesyłać adresy poczty elektronicznej

Zwycięzcy KONKURSU akceptują i zezwalają, aby ich imię, nazwisko, miejscowość i nagroda pojawiło się na stronie internetowej Imaginarium lub na jakimkolwiek innym narzędziu handlowym, reklamowym lub środku przekazu informacji używanym przez IMAGINARIUM lub jakiekolwiek inne przedsiębiorstwo należące do Grupy IMAGINARIUM, w celu poinformowania i opublikowania wyników przeprowadzonego KONKURSU. Ponadto, laureaci nagrody, po jej otrzymaniu i zaakceptowaniu, zobowiązują się, jeżeli byłoby to wymagane przez IMAGINARIUM, do udostępnienia osobistego zdjęcia lub do zezwolenia na wykonanie im jednego lub kilku zdjęć, w celach reklamy wspomnianego KONKURSU.

 1. PRZENIESIENIE PRAW

Z okazji uczestnictwa w niniejszym KONKURSIE, jego uczestnicy przenoszą na IMAGINARIUM, na okres 5 lat, wszystkie prawa własności intelektualnej lub przemysłowej, istniejące lub mogące powstać, względem zdjęć opublikowanych ze wspomnianym hashtagiem (lub wysłanych przez Whatsapp). IMAGINARIUM będzie mogło używać wspomnianych zdjęć wedle własnego uznania na swoich stronach internetowych oraz w innych publikacjach zarówno w sieci jak i poza nią.

 

 1. ZASTRZEŻENIA I OGRANICZENIA

IMAGINARIUM zastrzega sobie możliwość odmowy rejestracji tych uczestników, których dane nie są kompletne lub których uczestnictwo nie spełnia wymagań niezbędnych do wzięcia udziału w KONKURSIE.

IMAGINARIUM zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian na rzecz poprawnego przeprowadzenia KONKURSU, jeżeli zaistniałaby ku temu uzasadniona potrzeba lub na skutek siły wyższej, które uniemożliwiałyby jego przeprowadzenie w sposób opisany w niniejszych zasadach.

 

 1. AKCEPTACJA

Uczestnictwo w KONKURSIE oznacza akceptację niniejszych zasad. Brak akceptacji zasad przez uczestnika oznacza wyłączenie go z uczestnictwa w KONKURSIE.

 

 1. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z ustawą organiczną nr 15/1999 z 13 grudnia o ochronie danych osobowych, IMAGINARIUM informuje uczestników KONKURSU, że dane zebrane podczas KONKURSU przez i dla IMAGINARIUM oraz na jego odpowiedzialność, umieszczone zostaną w archiwum danych osobowych w celu przeprowadzenia niniejszego konkursu i przyznania nagrody oraz w celu aktualizacji danych członków Club IMAGINARIUM, jak i również w celu otrzymywania informacji za pośrednictwem mediów telematycznych o naszym Klubie, produktach i usługach oraz o produktach i usługach firm z nami współpracujących, związanych z dzieciństwem, rozrywką, kulturą i działalnością nienastawioną na zysk lub podobnymi.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych zebranych w niniejszym konkursie, IMAGINARIUM gwarantuje ścisłe zastosowanie się do wspomnianej ustawy, a osoby, których one dotyczą mogą w każdej chwili skorzystać z uznanego prawa do dostępu, sprostowania, usunięcia lub sprzeciwu względem tych danych.

Zasady KONKURSU podlegają hiszpańskiemu ustawodawstwu, a jego uczestnicy, zrzekając się wyraźnie jakiejkolwiek innej jurysdykcji, podlegają Sądom i Trybunałom w Saragossie.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z poprzednim punktem, prosimy o kontakt z:

IMAGINARIUM, S.A, Plataforma Logística PLA-ZA, C/ Osca nº 4, 50197 Zaragoza, Hiszpania.

Tel.: 902 214 215