Правила на конкурса #imgclubhappybirthday BG

 1. ОРГАНИЗАТОР И ЦЕЛ НА КОНКУРСА

Imaginarium S.A (по-нататък “IMAGINARIUM”) ще проведе конкурс с името #imgclubhappybirthday (по-нататък КОНКУРС), с цел стимулиране на участието и развитие на интерактивността в международния профил на Imaginarium в Instagram (www.instagram.com/imaginarium), както и за създаването на общност на верни последователи на марката.

 1. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА

КОНКУРСЪТ ще се проведе за потребителите на Instagram с местоживеене в страните, в които марката е установена (Испания, Андора, Португалия, Италия, Германия, Хонг Конг, Швейцария, Холандия, Русия, Мексико, Турция, Гърция, Израел, Румъния, България, Аржентина, Уругвай, Перу, Колумбия, Полша, Азербайджан, Катар, Дубай, Южна Корея, Латвия).

 

 1. ВРЕМЕНЕН ОБХВАТ

Срокът за участие в КОНКУРСА започва на 13 юни 2016 г.

 1. ОБЯВЯВАНЕ НА КОНКУРСА

Настоящият конкурс ще бъде обявен през периода на неговото действие на страницата fanpage във Facebook на Imaginarium, във всяка страна в профила на Instagram (www.instagramcom/imaginarium) и на определеното място за Клуба в страницата на Imaginarium във всяка държава (www.imaginarium.bg/clubimaginarium)

 1. УПЪЛНОМОЩЕНИ ЛИЦА И НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА

→ INSTAGRAM

За да се включат в конкурса участниците трябва:

 • Да имат сметка в Instagram (публичен профил, за да може Imaginarium да отвори снимките)
 • Да бъдат потребители в @imaginarium в Instagram
 • Публикуване на направена от Вас снимка в Instagram от профила ви в приложението. Снимката трябва да е свързана с рождения ден на детето; трябва да се вижда как се духат свещичките (могат да се виждат само децата или децата с родителите си), а при публикуването да се посочи хаштаг #imgclubhappybirthday.
 • Ще се включват в конкурса само онези снимки, които отговарят на тематиката на конкурса и включват в описанието хаштага #imgclubhappybirthday

 

→ WHATSAPP

Освен това, можете да участвате в конкурса, като изпратите видеоклипа по Whatsapp на тел. +34 676 600 006

Не могат да участват в конкурса служителите на дружества принадлежащи към групата от фирми IMAGINARIUM,S.A.

Снимките на малолетни и непълнолетни деца в Instagram могат да качват само законните им представители (родители или настойници), които от своя страна трябва да разполагат с необходимите изрични или негласни разрешения. Те носят пряка отговорност за всякакви рекламации с обезщетение за организатора.

Сред всички участници жури от Imaginarium ще избере 5-те снимки с най-висока художествена стойност и качество на възпроизвеждане, които най-добре изразяват зададената идеята: духане на свещичките за рождения ден.

Всеки потребител може да участва с повече от една снимка, но може да спечели само една награда.

Участието ще бъде ежемесечно и ще се разглеждат само снимките на децата, чийто рожден е през съответния месец.

Всеки участник в конкурса разбира и приема, че IMAGINARIUM не е и не носи отговорност за загуби и нередности, получени поради смущения в комуникацията, или поради друга грешка или пропуск породен от проблеми с транспорта, извън отговорностите на IMAGINARIUM.

 1. НАГРАДА

Ще се определя по 1 победител всеки месец. Победителите ще получат по един куфар: Trvl Organizer Red (66989) или Trvl Organizer Pink (66988).

Наградите са лични и не могат да се преотстъпват, като в никакъв случай не могат да се заменят срещу паричната им равностойност, да се разменят, подменят, променят или компенсират. Imaginarium си запазва правото да замени първоначалната награда с друга, със същата или с по-висока стойност и същите или сходни характеристики, ако прецени, че е целесъобразно.

 1. УВЕДОМЯВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ

Ежемесечно ще се определя общо по 1 победител между всичките участници в КОНКУРСА.

 • Същият ден ще бъдат уведомени участниците победители посредством коментар към снимката, с който ще им поискаме валиден адрес за електронна поща. Ако победител стане някой от участниците, изпратил видеоклип по Whatsapp, ние ще го информираме за това по Whatsapp и ще го помолим да ни изпрати действителния адрес на електронната си поща.
 • След като се свържем с победителите, те ще разполагат с една седмица за изпращане на валиден имейл адрес.Ако до тази дата не сме получили отговор от победителя, наградата ще се присъди на следващия финалист.
 • IMAGINARIUM ще се свърже с победителите по телефона или чрез предоставената електронна поща в рамките на не повече от 7 календарни дни след крайния срок, в който трябва да ни съобщите електронната си поща

 

Победителите в конкурса приемат и разрешават да се посочва тяхното име, фамилия, местопребиваване и спечелената награда на web страницата на Imaginarium или на всякакъв друг търговски или рекламен носител, или средство за комуникация, което ползва IMAGINARIUM или някоя от организациите на групировката IMAGINARIUM с цел да информира и да публикува резултата от проведения конкурс. Същевременно спечелилите наградата след като я получат и приемат се съгласяват, че ако от страна на IMAGINARIUM поискат от тях някоя лична снимка, или да им бъде направена една или повече снимки ще приемат да се направи това единствено с рекламна цел за популяризиране на конкурса.

 

 1. ОТСТЪПВАНЕ НА ПРАВА

Участниците в КОНКУРСА отстъпват на IMAGINARIUM за срок от 5 години всички съществуващи интелектуални или промишлени права, или такива, които произтичат  от видеоклиповете, публикувани с вече посочения хаштаг, във връзка с участието им в конкурса. IMAGINARIUM ще може да ползва свободно снимките на своите web страници, както и в други публикации online или offline.

 

9.- ЗАПАЗЕНИ ПРАВА И ОГРАНИЧЕНИЯ

IMAGINARIUM си запазва правото да откаже регистрацията на участниците с непълни лични данни, или на онези, които не отговарят на изискванията за участие в конкурса.

IMAGINARIUM си запазва правото да прави промени, които са благоприятни за провеждането на КОНКУРСА, когато възникне основателна причина или поради наложили се обстоятелства стане невъзможно провеждането му по начина определен в настоящите правила.

 

10.- СЪГЛАСИЕ

Участието в КОНКУРСА предполага от само себе си приемането на настоящите правила. Несъгласието от страна на участника означава отстраняването му от участие в КОНКУРСА.

 

11.- ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

В изпълнение на разпоредбите на Органичен закон 15/1999, от 13 декември, за Защита на Лични Данни, IMAGINARIUM осведомява участниците в конкурса, че получените данни в конкурса от и за IMAGINARIUM, под негова отговорност ще се включат в база данни от личен характер с цел провеждането на настоящия конкурс и присъждането на наградата, и за актуализирането на данните на членовете на Club IMAGINARIUM, както и за получаването на информация по телематичен път за нашия Клуб и за нашите продукти и услуги, или тези на сътрудничещи фирми, свързани с детството, отдиха, културата, дейности с нестопанска цел или подобни.

IMAGINARIUM гарантира стриктното спазване на посочения закон при обработката на личните данни събрани във връзка с конкурса, като титуляра на данните ще може винаги да упражни правото си на достъп, корекция, отмяна и несъгласие.

Правилата на конкурса се определят според испанските закони, а участниците в него не приемат никое друго законодателство, което би могло да се приложи в техния случай, като се подчиняват на Съда и Трибунала на Сарагоса.

За консултация свързана с предходната клауза можете да се обърнете към: IMAGINARIUM, S.A., Plataforma Logística PLA-ZA, C/ Osca nº 4, 50197 Zaragoza. Телефон: (0034) 902 214 215.