BASES LEGALS PROMOCIÓ HAPPYMETRO

ORGANITZADOR I OBJECTE DE LA PROMOCIÓ

Imaginarium, per tal de premiar la felicitat dels seus clients, organitza la promoció “HAPPYMETRO”, que permetrà aconseguir diferents percentatges de descompte en una selecció de productes Imaginarium, tot això en base a les següents Bases:

DURADA, ÀMBIT GEOGRÀFIC I PERSONAL DEL PARTICIPANT

Aquesta promoció serà vàlida des de l’1 de maig fins al dia 30 de setembre de 2019, ambdós inclosos (en endavant, la “Promoció”). La participació en la Promoció es podrà realitzar únicament a través de les botigues físiques d’Imaginarium a Espanya, i no és possible la participació en línia o a través d’altres canals.

Es considerarà participant a tota persona física major d’edat, resident legal a Espanya, o menor d’edat que es trobi acompanyat d’algun dels seus representants legals i aquests consentin la seva participació en la Promoció.

Els participants o els seus representants legals hauran de ser socis del Club Imaginarium o sol·licitar la seva membresía en aquest mateix moment.

No s’admetran participacions de persones jurídiques, ni d’empleats (i els seus familiars fins a segon grau) d’Imaginarium, els seus franquiciats o empreses distribuïdores.

PROMOCIÓ

La Promoció consisteix a participar en un joc interactiu a través d’una App que mesura el nivell de felicitat de qui la fa servir, mitjançant l’anàlisi del seu riure.

Analitzant el riure del participant l’App “calcularà” el “percentatge de felicitat” que aquest té. Imaginarium oferirà un descompte segons el percentatge de felicitat que li resti per arribar al participant, de manera que la suma dels dos percentatges doni com a resultat un 100% de felicitat. El percentatge a complementar per Imaginarium dependrà del percentatge de felicitat que obtingui el participant en l’App.

RESULTAT HAPPYMETROPROMOCIÓ IMAGINARIUMTOTAL DE FELICITAT
90% de felicitat10% de descompte100%
92% de felicitat8% de descompte100%
95% de felicitat5% de descompte100%

CONDICIONS DE LA PROMOCIÓ: REGAL SEGUR

La Promoció és gratuïta per al participant de manera que una vegada s’hagi realitzat el mesurament de felicitat al Happymetro, l’obtenció del percentatge de descompte corresponent no implica en si mateixa pagament addicional per l’obtenció d’aquest descompte.

El percentatge de descompte a complementar per Imaginarium serà canviable pel participant en les compres que aquest realitzi en aquest mateix moment d’una selecció de productes específicament identificats a la botiga, selecció que anirà rotant al llarg del període que duri la Promoció.

Si el participant decideix no canviar el premi en aquest mateix moment i lloc, aquest caduca quedant per tant inutilitzable.

El participant podrà participar en la Promoció quantes vegades vulgui mentre aquesta es trobi en vigor. Els descomptes obtinguts no seran acumulables entre si, ni tampoc seran acumulables a altres descomptes o promocions que puguin coexistir amb aquesta promoció (i.e. per la seva condició de soci del Club).

Els participants hauran de canviar el descompte únicament per a la compra de producte Imaginarium, sense que en cap cas aquest pugui ser canviat pel seu contravalor en diners. El percentatge de descompte podrà utilitzar-se una única vegada pel participant.

ACCEPTACIÓ DELS PRESENTS TERMES I CONDICIONS. LEGISLACIÓ APLICABLE

La participació en la Promoció suposa l’acceptació expressa i sense reserves de les presents Bases Legals, que estaran a disposició de qualsevol interessat: (i) a la pàgina web www.imaginarium.es i (ii) a les oficines centrals de IMAGINARIUM, SA (Saragossa, PLA-ZA, c / Osca nº 4).

Les presents Bases Legals es regeixen per la Llei Espanyola. Per al coneixement de qualsevol litigi o discrepància que pogués plantejar-se amb relació a aquesta, els participants se sotmeten expressament a la jurisdicció i competència dels Jutjats i Tribunals de Saragossa capital, amb renúncia expressa a qualsevol altre fòrum que pogués correspondre’ls. Imaginarium es reserva el dret a modificar les condicions o anul·lar la Promoció en cas de detectar qualsevol incidència o anomalia que raonablement pogués afectar el normal desenvolupament de la promoció.

Per a més informació pots contactar amb nosaltres a imaginarium@imaginarium.es o mitjançant el telèfon 976.539.100.