Νομική βάση Διαγωνισμού «Διαγωνισμός Χριστουγεννιάτικο Γράμμα»

1.-ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η Imaginarium S.A (εφεξής “IMAGINARIUM”) θα διοργανώσει διαγωνισμό με την ονομασία «Διαγωνισμός Χριστουγεννιάτικο Γράμμα»(στο εξής “ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ”).

 

2.- ΕΔΑΦΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ θα διεξαχθεί για χρήστες που διαμένουν σε χώρες όπου υπάρχει το εμπορικό σήμα              της εταιρείας.

 

3.- ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η περίοδος συμμετοχής στον ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ θα αρχίσει στις 15 Νοεμβρίου 2017 και θα λήξει στις 15 Δεκεμβρίου 2017, συμπεριλαμβανομένων και των δύο ημερών.

 

4.- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο διαγωνισμός θα ανακοινωθεί κατά τη διάρκεια της περιόδου κατά την οποία δραστηριοποιείται μέσω της σελίδας Imaginarium στο Facebook, του προφίλ στο Instagram, στο Twitter και στο blog  Imaginarium.

 

5.- ΝΟΜΙΜΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Για να συμμετάσχετε στον ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ θα πρέπει να συμφωνείτε με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • Πρέπει να δημοσιεύσετε μια φωτογραφία του χριστουγεννιάτικου γράμματός σας, διακοσμημένο, με το hashtag #XmasLetterImaginarium, αναφέροντας το πλήρες όνομα, τη χώρα και την ηλικία.
  • Πρέπει να ακολουθήσετε τη σελίδα Imaginarium στο Instagram.

Μεταξύ όλων των συμμετεχόντων, μια κριτική επιτροπή από την Imaginarium θα επιλέξει τα 3 πιο πρωτότυπα και δημιουργικά γράμματα που μεταφέρουν καλύτερα την ιδέα που ζητείται: μια διακοσμημένη Χριστουγεννιάτικη κάρτα με τις καλύτερες ευχές και γεμάτη χρώμα.

Ένας νικητής θα επιλεγεί για κάθε μία από τις εξής κατηγορίες:

  1. Κατηγορία preschool: έως 3 ετών
  2. Κατηγορία junior: από 3 έως 6 ετών
  3. Kατηγορία senior: άνω των 6 ετών

Δεν μπορούν να συμμετάσχουν οι υπάλληλοι του ομίλου εταιρειών IMAGINARIUM, S.A.

 

Κάθε συμμετέχων στον διαγωνισμό κατανοεί και αποδέχεται ότι η IMAGINARIUM δεν είναι υπεύθυνη για οποιεσδήποτε απώλειες ή παρατυπίες που μπορεί να προκύψουν λόγω παρεμβολών στην επικοινωνία ή οποιοδήποτε άλλο σφάλμα ή παράλειψη που προέρχεται από προβλήματα επικοινωνίας εκτός της IMAGINARIUM.

 

6.- Βραβείο

Οι 3 νικητές θα λάβουν επιταγή € 200 για προϊόντα Imaginarium.

Τα έπαθλα είναι προσωπικά και μη μεταβιβάσιμα και πρέπει να εξαργυρωθούν μεταξύ 18 Δεκεμβρίου 2017 και 31 Μαρτίου 2018. Δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να γίνει ανταλλαγή της αξίας τους σε χρήμα και δεν υπόκεινται σε αντικατάσταση, αλλαγή, τροποποίηση ή αποζημίωση . Η Imaginarium διατηρεί το δικαίωμα να αντικαταστήσει το αρχικό έπαθλο με άλλο ίσο ή μεγαλύτερο ποσό, με τα ίδια ή παρεμφερή χαρακτηριστικά, στις περιπτώσεις που το κρίνει σκόπιμο.

 

7.- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΝΙΚΗΤΩΝ

Θα υπάρχουν συνολικά 3 νικητές μεταξύ όλων των συμμετεχόντων στο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ: ένας νικητής για κάθε κατηγορία που αναφέρεται στο σημείο 5.

  • Στις 18 Δεκεμβρίου 2017 οι νικητές θα δημοσιευτούν στο Blog Imaginarium της κάθε χώρας και θα πρέπει να επικοινωνήσουν εντός μέγιστης περιόδου 7 ημερολογιακών ημερών μέσω του Instagram.
  • Οι νικητές έχουν προθεσμία αποδοχής του βραβείου μία εβδομάδα από την κοινοποίησή τους. Αν σε αυτή την ημερομηνία, δεν έχουμε λάβει απάντηση από τον νικητή, το βραβείο θα ανατεθεί στον επόμενο φιναλίστ.

Οι νικητές του διαγωνισμού αποδέχονται και επιτρέπουν να αναγράφεται η ονομασία, το επώνυμό τους, η τοποθεσία και το βραβείο τους στον ιστότοπο Imaginarium ή σε οποιοδήποτε άλλο εμπορικό μέσο, διαφήμιση ή μέσα ενημέρωσης που μπορεί να χρησιμοποιήσει η IMAGINARIUM ή οποιαδήποτε οντότητα της ομάδας IMAGINARIUM, για να ενημερώσει και να δημοσιοποιήσει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού. Ομοίως, οι νικητές του βραβείου, όταν το παραλάβουν και το δεχτούν, αναλαμβάνουν, σε περίπτωση που αυτό απαιτείται από την IMAGINARIUM, να δώσουν προσωπικά το παρόν και να ληφθούν μία ή περισσότερες φωτογραφίες με μοναδικό σκοπό τη δημοσιοποίηση του εν λόγω διαγωνισμού.

 

8.- ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μεταφέρουν στην IMAGINARIUM για τη διάρκεια των 5 ετών, όλα τα δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας, που υπάρχουν ή ενδέχεται να προκύψουν, από τις φωτογραφίες που έχουν αναρτηθεί με το προαναφερθέν hashtag, λόγω της συμμετοχής τους σε αυτόν τον διαγωνισμό. Η IMAGINARIUM μπορεί να χρησιμοποιήσει ελεύθερα τις εν λόγω εικόνες στις ιστοσελίδες της ή σε οποιοδήποτε άλλο εμπορικό μέσο, διαφήμιση ή μέσα ενημέρωσης που μπορεί να χρησιμοποιήσει η IMAGINARIUM ή οποιαδήποτε οντότητα της IMAGINARIUM, τόσο σε απευθείας σύνδεση όσο και εκτός σύνδεσης.

 

9.- ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Η IMAGINARIUM διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την εγγραφή των συμμετεχόντων των οποίων τα δεδομένα δεν είναι πλήρη ή η συμμετοχή τους δεν πληρεί τις προϋποθέσεις για συμμετοχή στο διαγωνισμό.

 

Η IMAGINARIUM διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε αλλαγές που οδηγούν στην επιτυχή ολοκλήρωση του ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, όταν υπάρχουν λόγοι που δικαιολογούν την ύπαρξη ή λόγω ανωτέρας βίας που εμποδίζουν τη διεξαγωγή του με τον τρόπο που περιγράφεται στους παρόντες κανόνες.

 

10.- ΑΠΟΔΟΧΗ

Η συμμετοχή στο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ συνεπάγεται, από μόνη της, την αποδοχή αυτών των βάσεων. Η έλλειψη αποδοχής από τον συμμετέχοντα θα οδηγήσει στον αποκλεισμό της συμμετοχής του από το ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ.

 

11.-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Για τους σκοπούς των διατάξεων του Οργανικού Δίκαιου 15/1999 της 13ης Δεκεμβρίου, Προστασία Προσωπικών Δεδομένων, η IMAGINARIUM ενημερώνει τους συμμετέχοντες σε αυτόν τον διαγωνισμό ότι τα δεδομένα που θα προκύψουν στο διαγωνισμό από και για την IMAGINARIUM και υπό την ευθύνη του, θα ενσωματωθούν σε ένα αρχείο προσωπικών δεδομένων για την πραγματοποίηση του παρόντος διαγωνισμού και την απονομή του βραβείου και ενημέρωση των στοιχείων των μελών του IMAGINARIUM Club, καθώς και για τη λήψη τηλεπληροφορικών στοιχείων του Club μας και των προϊόντων και υπηρεσιών συνεργαζόμενων εταιρειών που σχετίζονται με την παιδική ηλικία, τον ελεύθερο χρόνο, τον πολιτισμό, τις μη κερδοσκοπικές δραστηριότητες ή παρόμοιες αυτών.

Η IMAGINARIUM εγγυάται την αυστηρή συμμόρφωση με τον προαναφερθέντα Νόμο στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται σε αυτόν τον διαγωνισμό και σε κάθε περίπτωση ο ιδιοκτήτης του μπορεί να ασκήσει τα αναγνωρισμένα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, ακύρωσης ή αντίδρασης.

Οι κανόνες του διαγωνισμού διέπονται από το ισπανικό δίκαιο και οι συμμετέχοντες σ ‘αυτόν, παραιτούνται ρητώς από οποιαδήποτε άλλη δικαιοδοσία, οποιοδήποτε αίτημα το υποβάλλουν στα δικαστήρια της Σαραγόσα.

Για κάθε ερώτημα που σχετίζεται με το προηγούμενο σημείο, μπορείτε να επικοινωνήσετε με:

IMAGINARIUM, S.A, Πλατφόρμα Logistics PLA-ZA, C / Osca nº 4, 50197 Σαραγόσα.

Τηλ: 902 214 215