ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ PINKFONG ΣTΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ