Νομική βάση Διαγωνισμού «Διαγωνισμός Χριστουγεννιάτικο Γράμμα»