ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ «HAPPYMETRO»

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ

 Τα Imaginarium, προκειμένου να επιβραβεύσουν την ευτυχία των πελατών τους, διοργανώνουν την προωθητική ενέργεια «HAPPYMETRO», με την οποία θα πάρουν διαφορετικές εκπτώσεις σε επιλεγμένα προϊόντα Imaginarium, βασιζόμενοι στην ακόλουθη ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ  ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

Αυτή η προωθητική ενέργεια θα ισχύσει από την 1η Μαΐου μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2019, αποκλειστικά.(στο εξής, η “Προώθηση”).

Η συμμετοχή στην Προώθηση μπορεί να γίνει μόνο μέσα από τα φυσικά καταστήματα Imaginarium στην Ελλάδα, δεν είναι δυνατή η συμμετοχή από online σύνδεση ή μέσω άλλων μέσων.

Συμμετέχων μπορεί να είναι κάθε φυσικό πρόσωπο με  νόμιμο όριο ηλικίας, που διαμένει μόμιμα στην Ελλάδα ή ανήλικος που συνοδεύεται από έναν από τους νόμιμους κηδεμόνες του και να έχει συναινέσει στη συμμετοχή του στην Προώθηση.

Οι συμμετέχοντες ή οι νόμιμοι κηδεμόνες τους πρέπει να είναι μέλη του club Imaginarium ή να ζητήσουν την ένταξη τους εκείνη τη στιγμή.

Δεν θα γίνονται δεκτές οι συμμετοχές εργαζομένων (και των συγγενών τους μέχρι δευτέρου βαθμού) των Imaginarium, franchisees ή των εταιρειών διανομής.

ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Η Προώθηση συνίσταται στο να συμμετάσχει κάποιος σε ένα διαδραστικό παιχνίδι μέσω μιας εφαρμογής που μετρά το επίπεδο της ευτυχίας των ατόμων που το χρησιμοποιούν, αναλύοντας το γέλιο τους.

Αναλύοντας το γέλιο του συμμετέχοντα, η εφαρμογή “θα υπολογίσει” το “ποσοστό ευτυχίας” που έχει. Τα Imaginarium θα προσφέρουν μια έκπτωση με βάση το ποσοστό της ευτυχίας που θα λείπει από τον συμμετέχοντα, έτσι ώστε το άθροισμα των δύο ποσοστών να οδηγεί σε  ευτυχία 100%. Το ποσοστό που θα συμπληρωθεί από τα Imaginarium θα εξαρτηθεί από το ποσοστό ευτυχίας που θα έχει ο συμμετέχων στην εφαρμογή.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ HAPPYMETROΠΡΟΩΘΗΣΗ IMAGINARIUMΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΕΥΤΥΧΙΑΣ
90% ευτυχία10% έκπτωση100%
92% ευτυχία8% έκπτωση100%
95% ευτυχία5% έκπτωση100%

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ: SECURE GIFT

 Η συμμετοχή στην Προώθηση είναι δωρεάν για το συμμετέχοντα, ώστε αφού έχει κάνει τη μέτρηση ευτυχίας στη Happymetro, λαμβάνοντας την αντίστοιχη έκπτωση αυτό δεν συνεπάγεται πρόσθετη πληρωμή για την απόκτηση της έκπτωσης.

Το ποσοστό έκπτωσης που συμπληρώνεται από τα Imaginarium θα είναι διαθέσιμο για τις  αγορές που εκτελεί εκείνη τη στιγμή ο συμμετέχων από μια συλλογή από προϊόντα που προσδιορίζονται συγκεκριμένα στο κατάστημα, η συλλογή αυτή θα εναλλάσσεται καθ ‘όλη τη διάρκεια της Προώθησης.

Εάν ο συμμετέχων επιλέξει να μην ανταλλάξει την έκπτωση την ίδια στιγμή στον ίδιο τόπο, θα λήξει και συνεπώς θα είναι άκυρη.

Ο συμμετέχων μπορεί να συμμετάσχει στην Προώθηση όσες φορές θέλει ενώ βρίσκεται σε ισχύ. Οι εκπτώσεις που λαμβάνονται δεν μπορούν να προστίθενται η μια με την άλλη, ούτε θα μπορούν να συνδυάζονται με άλλες εκπτώσεις ή προσφορές που μπορεί να συνυπάρχουν με αυτήν την προσφορά (δηλ για μέλη του Club).

Οι συμμετέχοντες πρέπει να χρησιμοποιούν την έκπτωση μόνο για την αγορά του προϊόντος Imaginarium, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να ανταλλάσσεται με την αξία της. Το ποσοστό έκπτωσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί μία φορά μόνο από τον συμμετέχοντα.

ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Συμμετοχή στην προώθηση συνεπάγεται ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή αυτών των Επίσημων Κανονισμών, η οποίοι θα είναι διαθέσιμοι σε κάθε ενδιαφερόμενο : (i) στην ιστοσελίδα της www.imaginarium.es και (ii) στην έδρα του Imaginarium, S.A. (Zaragoza, PLA-ZA, c / Osca nº 4).

Η παρούσα Νομική Βάση διέπεται από το ισπανικό δίκαιο. Για γνώση οποιασδήποτε διαφοράς ή διαφωνίας που μπορεί να προκύψει σε σχέση με αυτό, οι συμμετέχοντες υπάγονται ρητά στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Σαραγόσα , παραιτούνται ρητά από οποιαδήποτε άλλη δικαιοδοσία που μπορεί να ισχύει. Η Imaginarium διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τους όρους ή να ακυρώσει την προώθηση, εάν εντοπίσει οποιοδήποτε περιστατικό ή ανωμαλία που θα μπορούσε να επηρεάσει λογικά την κανονική ανάπτυξη της προώθησης.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο imaginarium@imaginarium.es ή στο τηλέφωνο 976539100.