Právní podmínky soutěže „ Dopis Ježíškovi“

1.Organizátor a předmět soutěže

Společnost Imaginarium S. A. Španělsko (dále jen IMAGINARIUM) pořádá soutěž nazvanou Vánoční dopis (dále jen “soutěž”).

 1. Územní platnost a účast

Soutěž se koná ve všech zemích, kde je přítomna značka IMAGINARIUM. Zúčastnit se mohou všichni trvale žijící na území těchto zemí.

 1. Trvání soutěže

Soutěž trvá od 15. listopadu 2017 do 15. prosince 2017, oba dny včetně.

 1. Informační kanály

Soutěž, její podmínky, logistika a výsledky, budou komunikovány skrze fan page Imaginarium, profily Imaginarium na Instagramu, Twitteru a na blogu Imaginarium.

 1. Pravidla a podmínky

Vstup do soutěže je podmíněn splněním následujících podmínek:

 • Umístěte fotografii vašeho vánočního dopisu s dekoracemi a ve vašem kreativním pojetí a s hastagem #XmasLetterImaginarium, na Instagram Imaginarium. Nezapomeňte uvést vaše celé jméno, zemi a věk.
 • “Sledujte” stránku Imaginarium na Instagramu.

Ze všech přihlášených vybereme a oceníme 3 nejoriginálnější vánoční dopisy. V každé ze tří kategorií vyhrává jeden výherce:

 • Batolátka: do 3 let
 • Předškoláčci: 3-6 let
 • Školou povinní: od 6 let

Vítězové budou vyhlášeni a kontaktováni 18. prosince 2017.

Soutěž není otevřena pro zaměstnance společnosti IMAGINARIUM a společností k ní patřících.

Všichni účastnící soutěže berou na vědomí, že společnost IMAGINARIUM nenese jakoukoliv zodpovědnost za ztráty a újmy vzniklé nečekanými okolnostmi, chybami v komunikaci, nedorozuměními a přepravou.

 1. Ceny

Vítěz v každé kategorii získá poukázku v hodnotě 5.000 CZK na zboží značky Imaginarium.

Ceny jsou vázány na jméno a jsou striktně nepřenosné. Poukázka musí být uplatněna v období od 18.12.2017 do 31.3. 2018. Tyto poukázky nemohou být vyměněny za finanční obnos v jakékoliv výši. Nelze s nimi nakládat jakýmkoliv jiným než výše popsaným způsobem. IMAGINARIUM si vyhrazuje právo nahradit poukázku jinou cenou ve stejné nebo vyšší finanční hodnotě v případech, kde to společnost považuje za adekvátní.

 1. Komunikace vítězů

Soutěž má celkem 3 vítěze, jednoho v každé kategorii, jak uvedeno v bodu 5

 • 18. prosince 2017 budou zveřejněni vítězové na blogu Imaginarium a vítězové budou do 7 dnů upozorněni přes Instagram.
 • Vítězové se musí přihlásit během jednoho týdne od upozornění o vítězství. Pokud tak neučiní, cena přechází na následujícího finalistu.

Vítězové udělují společnosti IMAGINARIUM právo použít jejich jméno, příjmení, místo původu, vítězný dopis a vybranou cenu pro komunikaci výsledků soutěže s veřejností a pro další komerční využití a publikaci dle uvážení. Dále vítězové souhlasí s pořízením obrazového záznamu z převzetí poukázky, výběru ceny, předání ceny pro účely komunikace této soutěže dále..

 1. Přesun práv

Účastníci soutěže přesouvají na společnost IMAGINARIUM veškerá práva intelektuálního vlastnictví na fotografie pořízené během a pro účely této soutěže a na nakládání s nimi formou označení hastagem či jinými.  Toto právo platí i na partnerské společnosti Imaginarium Group.

 1. Výhrady a omezení

IMAGINARIUM si vyhrazuje právo nepřijmout do soutěže účastníky, jejichž registrace obsahuje závažné chyby nebo přihlášené dílo nesplňuje požadovaná kritéria.

IMAGINARIUM si vyhrazuje právo změnit pravidla a podmínky tak, aby v případě nečekaných událostí, byla soutěž řádně dokončena v souladu s jejím prvotním zadáním.

 

 1. Souhlas s pravidly a vyhlášeními

Vstupem do soutěže deklaruje účastník bezvýhradný souhlas se všemi pravidly a vyhlášeními. V opačném případě musí být účastník ze soutěže vyřazen.

 

 1. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH DAT

V souladu s ustanoveními zákona 15/1999, o Ochraně osobních dat, společnost IMAGINARIUM sděluje účastníkům, že informace získané během této soutěže budou uloženy v databázi společnosti s cílem vyhlásit právoplatné výsledky soutěže, budou aktualizovány či zřízeny členské údaje v Klubu IMAGINARIUM a mohou být použity k zasílání informací o nabídkách, zboží a službách Imaginaria či partnerských společností zabývajících se dětmi, kulturou, sportem charitou a podobnými účely.

IMAGINARIUM garantuje při nakládání s citlivými údaji dokonalý soulad s nařízeními EU.

Pravidla soutěže jsou řízena španělským právem a jmenovitě příslušným soudem v Zaragoze.

Pro jakékoliv informace a dotazy prosíme kontaktujte:

IMAGINARIUM, S.A, Logistics Platform PLA-ZA, C / Osca nº 4, 50197 Zaragoza.

Tel: 902 214 215