Условия за участие в конкурса за писмо до Дядо Коледа

1.-Организатор и цел на конкурса

Imaginarium S.A (наричан за кратко, “IMAGINARIUM”) провежда конкурс Писмо до Дядо Коледа (наричан за кратко КОНКУРСЪТ).

2.- Обхват и приложение

Конкурсът се провежда в държавите, в които марката има магазини.

3.- Период на конкурса

Конкурсът ще започне на 15 ноември 2017 г. и ще завърши на 15 декември 2017 г.

 

4.- Комуникация на конкурса

Настоящият конкурс ще бъде комуникиран по време на периода, за който е активен чрез фенстраниците на Imaginarium във Facebook, Instagram и Twitter, както и блогът на Imaginarium.

 

5.- Легитимиране на участниците и механика на конкурса

За да участват в конкурса трябва да отговаряте на следните изисквания:

  • Да публикувате снимка на коледното писмо с хаштаг #XmasLetterImaginarium, отбелязвайки име и фамилия, държава и възраст на детето.
  • Да последвате фентраницата на Imaginarium в Instagram.

Измежду всички участници журито на Imaginarium ще избере трите най-оригинални и креативни писма, които най-добре отговарят на концепцията: декорирано коледно писмо с най-добрите пожелания и с много цветове.

Ще изберем по един победител в следните категории:

  1. Деца до 3 години
  2. Деца от 3 до 6 години
  3. Деца над 6 години

В конкурса не могат да участват служители на IMAGINARIUM, S.A.

Всеки участник разбира у приема, че IMAGINARIUM не носи отговорност за загуба или нередности, които могат да възникнат при комуникирането или други грешки, които не са по вина на IMAGINARIUM.

6.- Награда

Тримата победители ще спечелят чек за 400 лв. в продукти на Imaginarium.

Наградите са персонални и не могат да се преотстъпват. Наградите могат да бъдат усвоени между 18 декември 2018 и 31 март 2018 г. и не могат да бъдат заменени за тяхната парична равностойност. Imaginarium си запазва правото да замени наградата с друга с равна или по-висока от първоначалната стойност със същите или сходни характеристики, които смята за подходящи.

 

7.- Обявяване на победителите

Победителите са общо трима, по един за всяка категория, описана в т. 5.

  • На 18 декември 2017 победителите ще бъдат публикувани в блога на Imaginarium за всяка държава и ще се свържем с тях в срок до 7 дни чрез Instagram.
  • Победителите имат срок от една седмица след известяването, за да приемат наградата. Ако до тогава не сме получили от победителите, наградата ще се присъди на следващия финалист.

Победителите в конкурса приемат и се съгласяват да бъде споменато името и фамилията им, локацията и получената награда, които могат да бъдат публикувани в сайта на Imaginarium или в друг комерсиален, рекламен или медиен канал, който използва IMAGINARIUM или фирма, свързана с IMAGINARIUM Group, за да информира и направи публично достояние резултата от конкурса. Също така, победителите се съгласяват да предоставят снимки от получаването или да бъдат снимани с наградата, за да послужат за оповестяването ѝ.

8.- Права

Участниците в Конкурса преотстъпват на IMAGINARIUM за срок от 5 години всички интелектуални и индустриални авторски права на снимките, публикувани с посочения в Условията хаштаг за участие. IMAGINARIUM може свободно да използва снимките на сайтовете и други комерсиални, рекламни и медийни канали, които IMAGINARIUM или фирма, свързана с IMAGINARIUM Group може да използва онлайн или офлайн.

9.- Запазване и лимитиране

IMAGINARIUM запазва правото да отхвърли регистрация на участниците, чиито данни не са пълни или участието им не покрива изискванията на конкурса.

IMAGINARIUM запазва правото да прави промени за успешното провеждане на Конкурса, когато има основателна причина или форсмажорни обстоятелства, които не позволяват извършването му по начина, описан в тези правила.

 

10.- Приемане

Участие в Конкурса предполага приемането на условията. Отхвърлянето им от страна на участника води до изключването му от конкурса.

 

11.- Обработване на личните данни

За целите и разпорежданията на Органичния закон 15/1999 от 13 декември, Защита на личните данни, IMAGINARIUM информира участниците в конкурса, че данните, събрани по време на неговото провеждане, ще бъдат включени в персонален файл за целите на конкурса, обявяване на наградените и актуализиране на данните на членовете на IMAGINARIUM Club, както и за получаване на тематична информация от нашия Club за нашите продукти и услуги или от компании-сътрудници, свързани с деца, свободно време, култура, НПО активности или други подобни.

IMAGINARIUM гарантира стриктното прилагане на посочения закон при обработването на личните данни. При всички случаи участниците могат да се възползват от правото си на достъп, поправка, отмяна или възражение.

Правилата на конкурса се провеждат според испанското законодателство и участниците могат да се обърнат към трибунала в Сарагоса за разрешаване на възникнали спорове.

За всяка заявка, свързана с предходната точка, можете да се свържете с:

IMAGINARIUM, S.A, Logistics Platform PLA-ZA, C / Osca nº 4, 50197 Zaragoza.

Тел.: 902 214 215